EKO przedsiębiorstwa

Zapraszamy Serdecznie,

pracujące osoby dorosłe zatrudnione w branży turystycznej w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie z siedzibą na terenie województwa malopolskiego, lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego.

Projekt trwa od listopada 2012 do lipca 2013

Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus oferuje szkolenie „EkoPrzedsiębiorstwa”

 • Jak skutecznie i efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem w branży turystycznej?
 • Jak obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez nowoczesne rozwiązania?
 • Jak wykorzystać potencjał gospodarczy i społeczny województwa małopolskiego do rozwoju przedsiębiorstwa branży turystycznej?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dofinansowanym w 100% przez Europejski Fundusz Społeczny, gdzie uzyskają Państwo odpowiedź na te pytania!

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych, pracujących w branży turystycznej lub prowadzących własną działalność na terenie województwa małopolskiego.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w branży turystycznej z województwa małopolskiego.

 • W zakres doradztwa wchodzą:
  Doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – styczeń 2013/ marzec 2013

  • zwiększenie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwie
  • ograniczenie energochłonności instalacji i urządzeń
  • termomodernizacja
  • zaprezentowanie metod obniżenia kosztów i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez efektywne rozwiązania energetyczne
  • inwestycje energooszczędne
  • praktyczne rozwiązania zmniejszające zużycie energii w firmie
 • W zakres szkoleń wchodzą:
  Szkolenia z zakresu: turystyka kulturowa i przyrodnicza - luty 2013/ kwiecień 2013

  • zrównoważony rozwój zasobów i walorów turystycznych, zagadnienia eko turystyczne
  • różne rodzaje turystyki (turystyka krajoznawcza, turystyka poznawcza, turystyka kwalifikowana, turystyka wypoczynkowa, agroturystyka)
  • ukazanie potencjału gospodarczego i społecznego województwa małopolskiego oraz ekoturystyki jako przyszłościowej formy rozwoju branży turystycznej
  • przedstawienie infrastruktury eko turystycznej i form jej towarzyszących (np. baza noclegowa, gastronomiczna, szlaki turystyczne, informacje turystyczne)
  • wykorzystywanie ekoturystyki w nowoczesnym przedsiębiorstwie

  Szkolenia z zakresu: ekoturystyka - luty 2013/ kwiecień 2013

  • turystyka kulturowa jako działalność skierowana na ochronę i wykorzystanie zabytków oraz pozostałości kulturowo-historycznych
  • turystyka kulturowa - wpływ na gospodarkę regionu
  • formy turystyki kulturowej (np. klasyczne podróże kulturoznawcze, turystyka edukacyjna, turystyka historyczna, turystyka kulinarna, turystyka etniczna)
  • zakres i rodzaje turystyki kulturowej; szlaki turystyczno - kulturowe
  • poznanie potencjału turystyczno-kulturowego województwa małopolskiego - szanse, mocne i słabe strony
  • obszary chronione w Polsce i województwie małopolskim
  • formy turystyki przyrodniczej najciekawszych zakątków i miejsc przyrodniczych, rośliny i zwierzęta żyjące na danych terenach; infrastruktura turystyczno-przyrodnicza
  • dobra turystyczno-kulturowe i przyrodnicze szansą rozwoju przedsiębiorstw

Czas trwania projektu: 1 listopada 2012 - 31 lipca 2013
Termin rekrutacji: rekrutacja w toku

W szkoleniu weźmie udział 80 osób w trakcie 2 tur szkoleń organizowanych na terenie woj. Małopolskiego:
Doradztwo rozpoczęcie już w styczniu 2013 r.
Pierwsze szkolenia już w lutym 2013 r.
Szkolenia mogą odbywać się trybie dziennym, wieczorowym lub weekendowym

Wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.